Znakowanie pojazdów

System AUTODOT skierowany jest do właścicieli pojazdów mechanicznych, funkcjonuje już w

kilku państwach Unii Europejskiej a obecnie wprowadzany jest również w Polsce. AUTODOT
to połączenie kilku różnego rodzaju biernych zabezpieczeń w jedno, przez co staje się produktem
bardzo skutecznym i niemożliwym do podrobienia. Produkt ten łączy w sobie najnowocześniejszą
technologię wykorzystywaną przy produkcji, jakość wykonania na najwyższym poziomie, trwałość
(gwarancja 20 lat) oraz cenę dostępną dla wszystkich zmotoryzowanych.

Samochód zabezpieczony Systemem AUTODOT nie ma żadnej wartości dla złodzieja. Nawet
jedna mikrocząsteczka OVDot z numerem identyfikacyjnym stanowi koronny dowód w
postępowaniu sądowym i sprawi, że samochód wróci do prawowitego właściciela!

Zabezpieczenie polega na naniesieniu metodą natryskową na ważniejsze elementy pojazdu
10.000 mikrocząsteczek (każda z alfanumerycznym kodem PIN). Cząsteczka ma wielkość
0,4mm.Każdemu oznakowanemu pojazdowi odpowiada jeden niepowtarzalny numer PIN, łącznie
z identyfikacją państwa (np.CD1234). Nierozłączną częścią systemu jest również wytrawienie
szyb i lusterek z takim samym numerem PIN (odczytywanym w przypadku kontroli drogowej).
Dodatkowo na dwóch szybach pojazdu umieszcza się naklejki prewencyjno-informacyjne.

Zalety systemu AUTODOT

– zniechęcenie przestępcy do kradzieży pojazdu,

– ograniczenie zmiany identyfikacji skradzionych pojazdów i w ten sposób uniemożliwienie
ich ponownego wprowadzenia na rynek wtórny,
– umożliwia łatwą identyfikację pojazdu, wszystkich ważniejszych części oraz uniemożliwia
podmianę elementów w pojazdach,
– udowadnialna sądowo tożsamość i identyfikacja pojazdu,
– odnalezienie pierwotnego właściciela skradzionego pojazdu,
– zwiększenie sprzedajności starszego pojazdu,
– reprezentuje zabezpieczenie pojazdu cenowo dostępne dla wszystkich zmotoryzowanych.

Systemem AUTODOT można zabezpieczyć nie tylko nowe pojazdy, ale również używane a także samochody ciężarowe, specjalne, motory,
maszyny budowlane i ciągniki rolnicze.

Szczegóły na www.autodot.pl

Współpracujemy z:
Szybki kontakt
Imię / Nazwa Firmy

Mail

Wiadomość