Znakowanie mienia

OVDot Mienie


W związku z wzrastającą liczbą włamań i kradzieży dokonywanych przez coraz to sprawniejszych
złodziei, opracowano nowy system zabezpieczeń. OVDot. Jest to system znakowania polegający na
naniesieniu metalowych mikrocząsteczek na wszystkie wartościowe przedmioty.
System OVDot Mienie adresowany jest dla osób prywatnych chcących zabezpieczyć posiadane
przez siebie przedmioty mające wartość i podatne na kradzież. Mikrocząsteczkami można
oznakować wszystkie przedmioty znajdujące się w mieszkaniu, domu, firmie, magazynie (np.
antyki, meble, książki, komputery, telefony komórkowe czy rowery). Rodzaj podłoża na które
można stosować cząsteczki z substancją klejącą jest dowolny.
System OVDot Mienie przeznaczony jest również dla instytucji publicznych jak i prywatnych
posiadających pracownie komputerowe, sprzęt biurowy oraz inne cenne wyposażenie.

Mikrocząsteczka OVDot jest sześciokątną kropką o średnicy 0,45mm zawierającą numery
identyfikacyjne wykonywane metodą laserową. Mikrocząsteczki są nanoszone bezpieczną i
przyjazną środowisku technologią, przy pomocy substancji klejącej widocznej w świetle UV
(ultrafioletowym). Substancja jest trwała, odporna na usuwanie za pomocą dostępnych środków
chemicznych. Producent mikrocząsteczek określa ich trwałość na 20 lat. Jedno opakowanie zawiera
10 000 mikrocząsteczek. Każdy oznakowany przedmiot lub grupa przedmiotów posiada własny
niepowtarzalny numer. Oznakowane w ten sposób rzeczy tracą wartość dla złodzieja.

Znakowanie jest proste i dlatego można dokonać go bardzo szybko zachowując wysoki poziom
usługi. Równie prosta jest sama identyfikacja. Ze względu na bardzo zaawansowaną technologię użytą przy produkcji mikrocząsteczek są one niemożliwe do podrobienia. Oznakowany przedmiot nie może zmienić tożsamości. Nawet jedna mikrocząsteczka OVDot z numerem identyfikacyjnym stanowi koronny dowód w postępowaniu sądowym.

Produkt rozprowadzany jest tylko przez autoryzowanych partnerów a informacje o każdym
oznakowanym przedmiocie trafiają do specjalnie stworzonej w tym celu bazy danych do której dostęp mają tylko policja i firmy ubezpieczeniowe.

Współpracujemy z:
Szybki kontakt
Imię / Nazwa Firmy

Mail

Wiadomość