Znakowanie mikrocząsteczkami

– znakowanie pojazdów

System AUTODOT

System AUTODOT skierowany jest do właścicieli pojazdów mechanicznych, funkcjonuje już w
kilku państwach Unii Europejskiej a obecnie wprowadzany jest również w Polsce. AUTODOT
to połączenie kilku różnego rodzaju biernych zabezpieczeń w jedno, przez co staje się produktem
bardzo skutecznym i niemożliwym do podrobienia. Produkt ten łączy w sobie najnowocześniejszą
technologię wykorzystywaną przy produkcji, jakość wykonania na najwyższym poziomie, trwałość
(gwarancja 20 lat) oraz cenę dostępną dla wszystkich zmotoryzowanych.

Samochód zabezpieczony Systemem AUTODOT nie ma żadnej wartości dla złodzieja. Nawet
jedna mikrocząsteczka OVDot z numerem identyfikacyjnym stanowi koronny dowód w
postępowaniu sądowym i sprawi, że samochód wróci do prawowitego właściciela!

Zabezpieczenie polega na naniesieniu metodą natryskową na ważniejsze elementy pojazdu
10.000 mikrocząsteczek (każda z alfanumerycznym kodem PIN). Cząsteczka ma wielkość
0,4mm.Każdemu oznakowanemu pojazdowi odpowiada jeden niepowtarzalny numer PIN, łącznie
z identyfikacją państwa (np.CD1234). Nierozłączną częścią systemu jest również wytrawienie
szyb i lusterek z takim samym numerem PIN (odczytywanym w przypadku kontroli drogowej).
Dodatkowo na dwóch szybach pojazdu umieszcza się naklejki prewencyjno-informacyjne.

Zalety systemu AUTODOT

– zniechęcenie przestępcy do kradzieży pojazdu,

– ograniczenie zmiany identyfikacji skradzionych pojazdów i w ten sposób uniemożliwienie
ich ponownego wprowadzenia na rynek wtórny,
– umożliwia łatwą identyfikację pojazdu, wszystkich ważniejszych części oraz uniemożliwia
podmianę elementów w pojazdach,
– udowadnialna sądowo tożsamość i identyfikacja pojazdu,
– odnalezienie pierwotnego właściciela skradzionego pojazdu,
– zwiększenie sprzedajności starszego pojazdu,
– reprezentuje zabezpieczenie pojazdu cenowo dostępne dla wszystkich zmotoryzowanych.

Systemem AUTODOT można zabezpieczyć nie tylko nowe pojazdy, ale również używane a także samochody ciężarowe, specjalne, motory,
maszyny budowlane i ciągniki rolnicze.

Szczegóły na www.autodot.pl

– znakowanie mienia

OVDot Mienie

W związku z wzrastającą liczbą włamań i kradzieży dokonywanych przez coraz to sprawniejszych
złodziei, opracowano nowy system zabezpieczeń. OVDot. Jest to system znakowania polegający na
naniesieniu metalowych mikrocząsteczek na wszystkie wartościowe przedmioty.
System OVDot Mienie adresowany jest dla osób prywatnych chcących zabezpieczyć posiadane
przez siebie przedmioty mające wartość i podatne na kradzież. Mikrocząsteczkami można
oznakować wszystkie przedmioty znajdujące się w mieszkaniu, domu, firmie, magazynie (np.
antyki, meble, książki, komputery, telefony komórkowe czy rowery). Rodzaj podłoża na które
można stosować cząsteczki z substancją klejącą jest dowolny.
System OVDot Mienie przeznaczony jest również dla instytucji publicznych jak i prywatnych
posiadających pracownie komputerowe, sprzęt biurowy oraz inne cenne wyposażenie.

Mikrocząsteczka OVDot jest sześciokątną kropką o średnicy 0,45mm zawierającą numery
identyfikacyjne wykonywane metodą laserową. Mikrocząsteczki są nanoszone bezpieczną i
przyjazną środowisku technologią, przy pomocy substancji klejącej widocznej w świetle UV
(ultrafioletowym). Substancja jest trwała, odporna na usuwanie za pomocą dostępnych środków
chemicznych. Producent mikrocząsteczek określa ich trwałość na 20 lat. Jedno opakowanie zawiera
10 000 mikrocząsteczek. Każdy oznakowany przedmiot lub grupa przedmiotów posiada własny
niepowtarzalny numer. Oznakowane w ten sposób rzeczy tracą wartość dla złodzieja.

Znakowanie jest proste i dlatego można dokonać go bardzo szybko zachowując wysoki poziom
usługi. Równie prosta jest sama identyfikacja. Ze względu na bardzo zaawansowaną technologię
użytą przy produkcji mikrocząsteczek są one niemożliwe do podrobienia. Oznakowany przedmiot
nie może zmienić tożsamości. Nawet jedna mikrocząsteczka OVDot z numerem identyfikacyjnym
stanowi koronny dowód w postępowaniu sądowym.

Produkt rozprowadzany jest tylko przez autoryzowanych partnerów a informacje o każdym
oznakowanym przedmiocie trafiają do specjalnie stworzonej w tym celu bazy danych do której
dostęp mają tylko policja i firmy ubezpieczeniowe.

Współpracujemy z:
Szybki kontakt
Imię / Nazwa Firmy

Mail

Wiadomość