Wiatraki

MAŁE ELEKTROWNIE WIATROWE

Energia jest obecna w każdej dziedzinie życia człowieka. Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej coraz więcej osób podejmuje świadome działania skłaniając się ku wykorzystywaniu tanich, odnawialnych źródeł energii, przybliżając się tym samym do życia w zgodzie z naturą.

Energia wiatru jest jednym z niewyczerpalnych źródeł energii wykorzystywanym od wieków. Pierwsze wiatraki służyły do pompowania wody i melioracji pól. Przez ponad 2500 lat ich oś obrotu była pionowa, dopiero w 1105 roku powstał pierwszy wiatrak o osi poziomej, obecnie najpopularniejszy. Współcześnie stosowane turbiny wiatrowe przekształcają energię wiatru na energię mechaniczną, która dalej zamieniana jest na elektryczną.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta oferujemy elektrownie wiatrowe pionowe i poziome , które dzięki współczesnym konstruktorom stały się mniejsze, tańsze i bardziej wydajne.

Główne atuty wiatraków to: zastosowana w nich czysta ekologicznie metoda, niewydzielanie szkodliwych związków do środowiska, brak odpadów, zanieczyszczeń, brak degradacji ziemi, a przy tym minimalna strata energii. Urządzenia nie generują uciążliwego dla środowiska hałasu; w odległości 30-40 metrów osiąga on wartość tła, co jest całkowicie dopuszczalne w otoczeniu zamieszkanym przez ludzi i zwierzęta. Ptaki są tu narażone na takie samo ryzyko, jak w przypadku linii wysokiego napięcia.

W prawie polskim jest obecnie wprowadzana Dyrektywa Unii Europejskiej nr 2002/91/WE, według której dokumentacja w budynkach nowych oraz starych gruntownie remontowanych będzie musiała zawierać zastosowanie urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych (OZE), do których należą elektrownie wiatrowe.

Samorządy lokalne, firmy, inwestorzy bądź biura rozwoju regionalnego mają teraz, dosłownie na wyciągnięcie ręki, możliwości rozwoju, dzięki dofinansowaniom unijnym i krajowym w tej branży. Dodatkową zachętą do budowy elektrowni wiatrowych jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, tj. odliczenia kosztów jej budowy od podatku rolnego.

„Ekologiczny prąd” może wkrótce zasilać przedsiębiorstwa produkcyjne, gospodarstwa domowe i rolne, farmy hodowlane, małe obiekty (hotele, firmy). Może zasilać także gospodarstwa hodowli ryb (dotlenianie wody), suszarni nasion, owoców, urządzenia podgrzewające, biogazownie, mleczarnie, wytwórnie napojów, szklarnie, itp.

 

Więcej informacji na: http://ekorarr.pl

Współpracujemy z: